.      .      

Saarnat

16.3.14 Vanhantestamentin henkilöistä

Lisätty klo 09 heinä 2018, Puhuja: Matti Kankaanniemi

Matti Kankaanniemi ja Markku Ojaniemi ovat opettajia Isossa Kirjassa ja ovat pitäneet luentosarjoja.

Tänään aiheena on kertomuksia Vanhan Testamentin henkilöistä.