.      .      

Saarnat

Evankeliumi Johanneksen mukaan – osa 1: Jeesus ja Israelin Jumala

Lisätty klo 08 helmi 2020, Puhuja: Janne Saarela

Tässä luennossa keskitytään evankeliumin esipuheeseen (1:1-18) ja erityisesti sen ensimmäiseen jakeeseen. Huomaamme, että Johanneksen kuvaus Jumalasta on itse asiassa hieman tarkempi kuin mitä suomenkieliset käännökset antavat olettaa.