.      .      

Saarnat

Evankeliumi Luukkaan mukaan – osa 3

Lisätty klo 04 joulu 2019, Puhuja: Janne Saarela

Kolmannessa opetuksessa keskitytään neljään eri kertomukseen evankeliumissa: 1) Jeesuksen kastehetkellä kuultaviin sanoihin, 2) Jeesuksen erämaakiusauksen merkitykseen, 3) Jeesuksen toiminnanjulistukseen Nasaretin synagogassa ja 4) kahdentoista opetuslapsen valitsemiseen, joka symboloi Israelin heimojen uudelleenkokoamista. Luukas jatkaa Jeesuksen toiminnan selittämistä Vanhan testamentin Kirjoituksiin vetoamalla.