.      .      

Saarnat

Identiteetti

Lisätty klo 02 helmi 2020, Puhuja: Andrei Teplinsky

Vieraamme puhui Identiteetistämme Kristuksessa ja kuinka se on tärkeä yleensä elämässämme. Identitetti määrittää keitä me todella olemme.

Tulkkina toimii Pirjo Raunio