.      .      

Saarnat

Nehemian elämästä

Lisätty klo 29 syys 2019, Puhuja: Merja Mäkinen

Koulupastorimme käy lävitse Nehemian elämää ja kertoo rukousmuurien rakentamisen tärkeydestä.