.      .      

Saarnat

Raamattutyötä käytännössä

Lisätty klo 09 helmi 2020, Puhuja: Mika Korkatti

Aikoinaan Jumala oli kutsunut Olavi Syvännön Israeliin viemään Jumalan Sanaa. Mitä työlle kuuluu tänään. Aiheesta kertoo Mika Korkatti.

 

https://www.lempaalanhelluntaisrk.fi/israel-kassa2/