.      .      

Saarnat

Uskon ovi on auki

Lisätty klo 15 maalis 2020, Puhuja: Leo Niemelä

Puheen alussa puhuja kertoi rukousvastauksen. Lisäksi puhuja esittää kysymyksen, kumpaan haluaa uskoa
Jeesukseen vai ihmeisiin?