HESEKIELIN KIRJA (3): Kaikkien pienoismallinäytelmien äiti (Hes. 4-5)

Hesekielin yleisön teologiset ennakko-oletukset Olemme tähän saakka käsitelleet Hesekielin kirjan taustoja sekä lukujen 1-3 sanomaa, jossa Jumala kutsuu pappi Hesekielin profeetakseen. Nyt saavumme kirjan lukuihin 4 ja 5, kun Hesekiel alkaa tuoda pakkosiirtolaisille profeetallista sanomaa. Matalasta lintuperspektiivistä katsottuna Hesekiel tuo tuhon sanoman ensin Jerusalemille ja Israelin maalle (luvut 4-7), jonka jälkeen fokus siirtyy…

Jatka lukemistaHESEKIELIN KIRJA (3): Kaikkien pienoismallinäytelmien äiti (Hes. 4-5)

HESEKIELIN KIRJA (2): Jumalan kavod ja profeetan kutsu (Hes. 1-3)

Johdanto Edellisestä tekstistä kävi ilmi, että Hesekiel on 30-vuotias pappissuvun kasvatti, kun Jumala kutsuu hänet profeetakseen pakkosiirtolaisten keskuuteen Babyloniassa. Kutsu annettiin 31.7.593 eKr., viisi vuotta sen jälken, kun kuningas Jojakin ja osa muuta kansaa vietiin pakkosiirtolaisuuteen. Jakeista 1:1-3 käy ilmi miten Hesekiel sanoi ”nähneensä Jumalan näkyjä” (j. 1) ja miten ”Herran käsi laskeutui…

Jatka lukemistaHESEKIELIN KIRJA (2): Jumalan kavod ja profeetan kutsu (Hes. 1-3)

HESEKIELIN KIRJA (1) – Historiallinen tilanne

Hesekielin kirjassa on monia profetioita siitä miten Jerusalem ja sen temppeli tuhoutuvat, koska Israel ja Juuda ovat rikkoneet Jumalan liiton. Hesekiel kuvaa Jumalan poistumisen temppelistä ennen sen tuhoutumista vuonna 586 eKr., mutta hän myös lupaa kirkkaan tulevaisuuden Israelille: uusi temppeli tulisi nousemaan ja Jumalan paluu kansansa keskuuteen tulisi vielä kerran tapahtumaan ja Daavid-kuningas…

Jatka lukemistaHESEKIELIN KIRJA (1) – Historiallinen tilanne